I
 
nn Tiedotteet
nn Yhdistys
nn Rekisteriseloste
nn Linkit

Performance urheilujuomat
 
Rekisteriseloste

FMR rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10

Rekisterinpitäjä
Finnish Marathon Runners ry, yhdistyksen rekisterinumero 198.991, Janne Klasila, Soikallionkatu 7, 21110 Naantali

Yhteyshenkilö
Janne Klasila, 040-5959563, maraton [ät ]tossu [piste] com

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon kuten kilpailu- ja harrastetoiminnasta tiedottamiseen sekä tapahtumiin ilmoittautumisiin ja tilastointiin.

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin saadaan liikuntajärjestötyön hoitamista varten tallettaa henkilön perustietoina sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto sekä urheiluseura, jota henkilö kilpailukaudella edustaa ja seuran nimilyhenne.

Tietolähteet
Henkilön itsensä antama ilmoitus.

Tietojen luovutus
FMR noudattaa henkilötietolakia.
FMR ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä. Kilpailutoimintaan ilmoittautumisen yhteydessä voidaan siirtää osallistumisen kannalta välttämättömät henkilötiedot järjestäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointi- tai vastaaviin tarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään sähköisessä tietojärjestelmässä, joka on tietoteknisin laittein ja ohjelmin sekä tunnuksin ja salasanoin suojattu. Tietojärjestelmään pääsy on vain rajatulla taholla.

Aineistoa ei säilytetä manuaalisena. Tilapäiseen tarpeeseen tulostetut manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa ja hävitetään välittömästi tarpeen lakattua.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 :n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa todistettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittaman osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemisesta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa todistettava.
 
Haluatko mainoksesi sivustollemme?

Sivuillamme vierailee lähes 50 000 eri kävijää vuodessa ja sivulatauksia tapahtuu peräti 0,5 miljoonaa.
Ota yhteyttä:
maraton [ät] tossu.com

 
Webhotellit ja domainrekisteröinnit